Tervisetoetused

Toetame retseptiravimite ostu. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul.

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul hiljemalt juhatuse koosolekule eelneval tööpäeval kell 12.00. Aasta lõpus on viimane päev taotlust esitada 20. detsember.

Kuludokumendid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Pangaülekandega maksed väljavõttena kas väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Kui vormistus on ebakorrektne ja vajab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Hambaravi ja prillidega seotud kompensatsioonde taotlused palume esitada Eesti Teatriliidule. Täpsem info ja taotluse blankett siin http://teatriliit.ee/liikmele/tervisehuvitise-taotlemine.