Tervisetoetused

Toetame retseptiravimite ostu alates 2020. aastast 75% ulatuses. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul.

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Aasta lõpus on viimane päev taotlust esitada 20. detsember.

Kuludokumendid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Hüvitist on võimalik taotleda ainult jooksva aasta kuludele.

Kui vormistus on ebakorrektne ja vajab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Hambaravi ja prillidega seotud kompensatsioonde taotlused palume esitada Eesti Teatriliidule. Täpsem info ja taotluse blankett siin http://teatriliit.ee/liikmele/tervisehuvitise-taotlemine.