Tervisetoetused

Toetame retseptiravimite ostu. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul.

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Kuludokumendid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Pangaülekandega maksed väljavõttena kas väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Piletitel peab olema seerianumber või esitatud koos maksedokumendi või korraldajapoolse arvega.

Kui vormistus on ebakorrektne ja eeldab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.