Piletite kompensatsioon

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit kompenseerib oma liikmete nii välismaal kui ka Eestis vaadatud lavastuste / osaletud kultuurisündmuste / külastatud kultuuriasutuste puhul:

  • teatripiletid ja teatrietenduste ülekannete/salvestuste kinopiletid 75% ulatuses;
  • muuseumi- ja kunstinäituste piletid 75% ulatuses;
  • teiste (kultuuri)sündmuste hüvitamise puhul otsustab juhatus vastavalt avalduses esitatud seletuse põhjendatusele iga juhtumi juures eraldi, kuid mitte rohkem kui 75% ulatuses. Seletuses peab olema välja toodud sündmuse olulisus lavastaja või dramaturgi loomingulise enesetäienduse perspektiivis.
  • alates 2020. aastast saab üks liige toetust küsida maksimaalselt 200 eurot aastas.

Hüvitada on võimalik ainult sama aasta pileteid. Aasta lõpus on viimane päev taotlust esitada 20. detsember.

Kultuuriürituse piletite kompenseerimise taotlused [pdf] [doc].

Vajalik vorm on alla laetav Google Drive keskkonnast.

Piletid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Digipiletid väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Piletitel peab olema seerianumber või esitatud koos maksedokumendi või korraldajapoolse arvega.

Kui vormistus ei ole korrektne ja vajab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%, st kompenseerida 65% ulatuses. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

Kompensatsiooni välja maksmine toimub nädala jooksul otsusest.