Loometoetused

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus [pdf] [doc]
[vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele]

Loovisiku stipendiumitaotlus [pdf] [doc]
[loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks]

Stipendiumi kasutamise aruanne [pdf] [doc]

Eesti Lavastajate Liit eraldab loovisikute loomestipendiumi kuni 650 EUR aastas. Stipendiumi saamise eelduseks on:

 • ELL kui ka Teatriliidu liikmemaksud on tasutud õigeks ajaks
 • liikmel pole aruandevõlga (aruandevõla laekumise kuupäevast on möödunud vähemalt 6 kuud)
 • liige ei ole vabastatud liikmemaksu tasumisest ega maksa liikmemaksu soodustariifil

Toetus on mõeldud erialase enesetäiendamise reisideks, festivalikülastusteks, koolitusteks jms. Koolituste puhul, mis on kaudselt seotud lavastaja erialaga (nt keeleõpe, kultuuriteoreetilised kursused vms) peab taotluses esitama veenva põhjenduse, kuidas on antud koolitus seotud konkreetse lavastaja loomingulise/ ametialase arenguga, sellised taotlused hüvitatakse üldjuhul 75% ulatuses, 25% on vajalik omafinantseering.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

ELLi juhatus palub stipendiumitaotlused (näiteks festivalikülastused jms) võimalusel esitada ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali.

Taotlused:

 • Taotlusi võib esitada paberkujul ELL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina või skaneerituna (kaisa@teatriliit.ee) kuu 15. kuupäevaks. Otsuse teeb juhatus kümne päeva jooksul.
 • Taotluse kulude ja tulude pool peavad olema tasakaalus.
 • Majutuse piirmaksumus on üldjuhul 80 eurot ööpäeva kohta. Kahekohalise toa puhul katame vaid ELL liikme kulud. Põhjendatud olukorra puhul võib juhatus otsustada võimalusel eraldada suurema summa.
 • Stipendiumiga seotud kultuurisündmuste piletid esitada eraldi taotlusega tagantjärele (vt piletite kompensatsioon).
 • ELL tasub põhjendatud tervisekindlustusi reisi vältel ja viisasid.
 • ELL võib tasuda erandkorras kohaliku transpordi ja parkimistasu kulusid.
 • ELL võib tasuda erandkorras bensiinikulu (väljaarvestatult 10 l/ 100 km). Taotlusesse lisada prognoositav kütusekulu täpsemalt + kilometraaž. Aruandesse lisada kuludokumendid.

Aruandlus:

 • Stipendiumi aruandlus tuleb esitada ühe kuu jooksul toimunud sõidust-koolitusest vms (taotluses esitatud kasutamisajavahemiku lõppemise kuupäevast). Aruandluse hilinemise puhul ei võta juhatus taotleja võimalikku uut avaldust otsustamisele poole aasta jooksul korrektse aruandluse esitamise kuupäevast.
 • Aruandluse kuludokumendid peavad olema originaalid, kui need ei ole originaalis digitaalsel kujul. Lisatud peavad olema maksekorraldused.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud aruandlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kuludokumentide puhul ei aktsepteerita sularaha väljamineku ja sissetuleku ordereid (Euroopa Liidu piires).

Stipendiumi või toetuse välja maksmine toimub nädala jooksul juhatuse koosoleku otsusest.