Loometoetused ja stipendiumid

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus [pdf] [doc]
[vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele]

 • Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlust võib esitada paberkujul ELL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina või skaneerituna (kaisa@teatriliit.ee).  Loomeliit otsustab toetuse määramise kuni 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Loovisiku stipendiumitaotlus [pdf] [doc]
[loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks]

Stipendiumi kasutamise aruanne [pdf] [doc]

Vajalikud vormid on alla laetavad Google Drive keskkonnast.

Eesti Lavastajate Liit eraldab loovisikute loomestipendiumi kuni 650 EUR aastas. Stipendiumi saamise eelduseks on:

 • ELL kui ka Teatriliidu liikmemaksud on tasutud õigeks ajaks
 • liikmel pole aruandevõlga (aruandevõla laekumise kuupäevast on möödunud vähemalt 6 kuud)
 • liige ei ole vabastatud liikmemaksu tasumisest ega maksa liikmemaksu soodustariifil

Toetus on mõeldud erialase loometegevuse toetamiseks, erialase enesetäiendamise- ja õppereisideks, festivalikülastusteks, koolitusteks, residentuuris osalemiseks jms.

Koolituste puhul, mis on kaudselt seotud lavastaja erialaga (nt keeleõpe, kultuuriteoreetilised kursused vms) peab taotluses esitama veenva põhjenduse, kuidas on antud koolitus seotud konkreetse lavastaja loomingulise/ ametialase arenguga, sellised taotlused hüvitatakse üldjuhul 75% ulatuses, 25% on vajalik omafinantseering.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

ELLi juhatus palub stipendiumitaotlused (näiteks festivalikülastused jms) võimalusel esitada ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali.

 • Stipendiumitaotlusi võib esitada paberkujul ELL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina või skaneerituna (kaisa@teatriliit.ee) kuu 15. kuupäevaks. Otsuse teeb juhatus kümne päeva jooksul.
 • Taotluse kulude ja tulude pool peavad olema tasakaalus.
 • Majutuse piirmaksumus on üldjuhul 80 eurot ööpäeva kohta. Kahekohalise toa puhul katame vaid ELL liikme kulud. Põhjendatud olukorra puhul võib juhatus otsustada võimalusel eraldada suurema summa.
 • Stipendiumiga seotud kultuurisündmuste piletid esitada eraldi taotlusega tagantjärele (vt piletite kompensatsioon).
 • ELL tasub põhjendatud tervisekindlustusi reisi vältel ja viisasid.
 • ELL võib tasuda erandkorras kohaliku transpordi ja parkimistasu kulusid.
 • ELL võib tasuda erandkorras bensiinikulu (väljaarvestatult 10 l/ 100 km). Taotlusesse lisada prognoositav kütusekulu täpsemalt + kilometraaž. Aruandesse lisada kuludokumendid.
 • Stipendiumi aruandlus tuleb esitada ühe kuu jooksul toimunud sõidust-koolitusest vms (taotluses esitatud kasutamisajavahemiku lõppemise kuupäevast). Aruandluse hilinemise puhul ei võta juhatus taotleja võimalikku uut avaldust otsustamisele poole aasta jooksul korrektse aruandluse esitamise kuupäevast.
 • Aruandluse kuludokumendid peavad olema originaalid, kui need ei ole originaalis digitaalsel kujul. Lisatud peavad olema maksekorraldused.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud aruandlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kuludokumentide puhul ei aktsepteerita sularaha väljamineku ja sissetuleku ordereid (Euroopa Liidu piires).

Stipendiumi või toetuse välja maksmine toimub nädala jooksul juhatuse koosoleku otsusest.