Loomeregister

Eesti Lavastajate Liidu liikmete loomeregistrina toimivad kodulehel ülevalolevad liikmete lavastusnimekirjad. Igal liikmel on vähemalt kord aastas (nt aasta lõpus) kohustus üle vaadata ja kaasajastada oma lehekülje andmed (eelkõige – aasta jooksul lisandunud lavastuste andmed).

Muudatusi ja lisandusi võib saata jooksvalt korraldus- ja teabejuht Kaisa Seinale (kaisa@teatriliit.ee).