Liikmemaks

Vastavalt Eesti Lavastajate Liidu 17.03.2013 üldkoosoleku otsusele on lavastajate liidu liikmemaksu kord järgmine:

1. Kõik Eesti Lavastajate Liidu (edaspidi – ELL) liikme (edaspidi – Liige) erialased tööd (edaspidi – Töö,) kantakse Liikme loomeregistrisse (edaspidi – Register).
2. ELL liikmemaksu arvestuse aluseks on Register.
3. Liige on kohustatud maksma liikmemaksu iga Registrisse kantud Töö eest.
4. ELL liikmemaksu määr on:
4.1.   20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 40 (nelikümmend) eurot aastas;
4.2.   pensionieas liikmele 20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 10 (kümme) eurot aastas;
4.3.   liikmetele vanuses alates 70. eluaastast 0 (null) eurot aastas.
5. Liikmemaks kalendriaasta jooksul tehtud Tööde eest makstakse hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks Eesti Lavastajate Liidu arveldusarvele EE311010220245860228.
6. Kui Liige ei ole punktis 5 märgitud tähtajaks liikmemaksu tasunud, ei võimaldata talle järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.
7. Liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu ka ELL katusorganisatsioonile Eesti Teatriliidule vastavalt teatriliidule liikmemaksu maksmise korrale: Vaata lisaks: http://www.teatriliit.ee/liikmele

Teatriliidu liikmemaks tuleb tasuda 31. detsembriks Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001 (SEB) (selgitusse, millise perioodi eest).

Aktiivsele liikmele ja töötavale seeniorile on see 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 57,60 EUR aastas. Mittetöötavatele seenioridele on see 12 EUR aastas, üle 70-aastased on maksust vabastatud.

Ka Teatriliidu liikmemaksu võla või hilinemise puhul ei võimaldata liikmele järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.