Liikmeks astumine

Eesti Lavastajate Liidu liikmeks võivad põhikirja vastavate alapunktide järgselt olla:

2.1.1. isikud, kes töötavad koosseisuliste lavastajatena kutselistes teatrites;
2.1.2. vabakutselised lavastajad, samuti lavastavad näitlejad, dramaturgid, kunstnikud jne, kes on teinud vähemalt kaks lavastust kutselises teatris;
2.1.3. isikud, kes on saanud teatrialase hariduse ning töötavad koosseisuliste lavastajatena harrastusteatrites ning on seda teinud vähemalt kaks aastat;
2.1.4. teatrikoolides töötavad lavastajad.”
2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku kirjaliku avalduse põhjal.

Liikmeks astumisel tuleb esitada:

1. kirjalik avaldus

2. liikmeandmete ankeet

3. kui liikmeksastuja pole Eesti Teatriliidu liige, siis ka ETL ankeet/ liikmekaart

4. portreefoto (eraldi fail ja mitte pdf-formaadis)

Eesti Lavastajate Liidu (ELL) liige on automaatselt ka Eesti Teatriliidu (ETL) liige ja talle kehtivad Eesti Teatriliidu õigused ja kohustused. Teatriliidu liikmeks arvatakse Eesti Lavastajate Liitu astumisel sama avalduse põhjal, kuid kui liige lahkub ELL-ist, võib ta jääda ka ainult ETLi liikmeks. Kui ta soovib lahkuda mõlemast liidust, tuleb lahkumisavaldus kirjutada mõlemasse eraldi.

Vastavate blanketipõhjade saamiseks pöörduda ELL korraldus- ja teabejuhi Kaisa Sein poole (kaisa@teatriliit.ee)

Enne juhatuse otsust uue liikme vastuvõtmise kohta kohtub ELL esimees või aseesimees liikmekandidaadiga isiklikult.