Kontakt

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu!

Eesti Teatriliit ja sellega seoses ka erialaliitude korraldus- ja teabejuht on puhkusel 8. juulist 11. augustini 2019.
Uus tn 5 maja on sel ajal suletud. E-kirjadele vastame juhuslikult.

Juhatus:

1. Jaanus Rohumaa (esimees)

2. Birgit Landberg (aseesimees)

3. Karl Koppelmaa

4. Margus Kasterpalu

5. Mehis Pihla

6. Tamur Tohver

Revisjonikomisjon: Allan Kress ja Auri Jürna

ELL juhatuse järgmine koosolek on 1. augustil 2019.

ELLi korraldus- ja teabejuht: Kaisa Sein, kaisa@teatriliit.ee

Raamatupidaja Krista Laal, 5629 9557, kristalaal@hot.ee

Uus tänav 5
10111 Tallinn
tel (+372) 646 4517
info@lavastajateliit.ee

ELLi arveldusarve:  EE311010220245860228

ELLi registrikood: 80036756

Top