Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Juhatus:

1. Jaanika Juhanson (esimees)

2. Rednar Annus

3. Erki Aule

4. Kati Kivitar

5. Allan Kress

6. Lennart Peep

7. Tamur Tohver

Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Urmas Allik

ELLi vastutav  sekretär: Eneken Aksel

Uus tänav 5
10111Tallinn
tel (+372) 646 4517
eneken@lavastajateliit.ee

Esimehe Jaanika Juhansoni kontaktid: jaanika.juhanson@gmail.com, tel 5544662

ELLi arveldusarve:  EE311010220245860228

ELLi registrikood: 80036756


[contact_form]