Kontakt

Eriolukorra tõttu on suletud Eesti Teatriliidu maja aadressil Uus 5, Tallinn.
Esialgu jääb maja suletuks vähemalt aprilli lõpuni.

Igapäevane suhtlus toimub mobiiltelefonide või e-posti teel. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja elektrooniliselt.

info@lavastajateliit.ee

Juhatus:

1. Jaanus Rohumaa (esimees)

2. Birgit Landberg (aseesimees)

3. Karl Koppelmaa

4. Margus Kasterpalu

5. Mehis Pihla

6. Tamur Tohver

7. Siret Campbell (mitteametlik liige)

Revisjonikomisjon: Allan Kress ja Auri Jürna

ELDLi korraldus- ja teabejuht: Kaisa Sein, kaisa@teatriliit.ee

Raamatupidaja Krista Laal, 5629 9557, kristalaal@hot.ee

Uus tänav 5
10111 Tallinn
tel (+372) 646 4517
info@lavastajateliit.ee

Eesti Teatriliidu töötajate kontaktandmed: http://teatriliit.ee/teatriliidust/tootajad

ELDLi arveldusarved: EE311010220245860228 (liikmemaksud), EE051010022019538007 (teised kanded)

ELDLi registrikood: 80036756

Top