Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Juhatus:

1. Jaanika Juhanson (esimees)

2. Karl Koppelmaa

3. Birgit Landberg

4. Ingo Normet

5. Lennart Peep

6. Tamur Tohver

7. Taago Tubin

Revisjonikomisjon: Eero Spriit ja Allan Kress

ELL juhatuse järgmine koosolek on 24. märtsil kell 11 Teatriliidus.

ELL üldkoosolek toimub 24. märtsil kell 12. Palume osalejatel registreeruda aadressil siin.

ELLi korraldus- ja teabejuht: Kaisa Sein, kaisa@teatriliit.ee

Raamatupidaja Krista Laal, 5629 9557, kristalaal@hot.ee

Uus tänav 5
10111 Tallinn
tel (+372) 646 4517
info@lavastajateliit.ee

ELL esimees Jaanika Juhansoni kontaktid: jaanika.juhanson@gmail.com, tel 554 4662

ELLi arveldusarve:  EE311010220245860228

ELLi registrikood: 80036756

Top