ELDL üldkoosolek 29. märtsil kell 12

Põhikirja kohaselt peab Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidul kord aastas toimuma korraline üldkoosolek. Üldkoosoleku päevakorra saadame paar nädalat enne koosoleku toimumist.

Üldkoosolek:

  • võtab vastu Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;
  • valib Liidu esimehe ja juhatuse liikmed;
  • valib kaks revidenti volitustega kuni järgmise üldkoosolekuni;
  • kinnitab tegevusplaani ja eelarve ning otsustab liikmemaksu suuruse;
  • vaatab läbi Liidu tegevus- ja finantsaruanded;
  • otsustab vajadusel Liidu tegevuse lõpetamise;
  • arutab teisi Liidu tegevust ja huvisid puudutavaid küsimusi.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on reeglitepäraselt (kuu aega varem) kokku kutsutud. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Vajaduse korral võib liige kirjaliku avalduse alusel oma hääle delegeerida teisele Liidu liikmele. Volikirja blanketi leiate siit: volikiri 2020.

Täidetud ja allkirjastatud volikiri saatke postiga Uus 5, Tallinn või digiallkirja puhul e-postiga kaisa@teatriliit.ee hilljemalt 27. märtsiks.